Integraal ontwerpen

De kracht van integraal ontwerp

Trekker: Wido Derks, Deltaprogramma Maas
Gespreksleider: Sara de Boer, Waterschap Aa en Maas
Sprekers: Matthijs Willemsen (Strootman Landschapsarchitecten), Lodewijk van Nieuwenhuijze (H+N+S Landschapsarchitecten), Ruud Koch & Marcel Musch (Ontwerplab Eindhoven)

Kernboodschap: Ruimtelijk ontwerp verbindt de bestuurlijk/politieke ambitie en feitelijke realiteit met elkaar.

 

Inhoud

3 inleidingen:

  • Systeemniveau : Ruimtelijk Perspectief Maas Matthijs Willemsen
  • Gebiedsniveau :  Ooyen-Wanssum Lodewijk van Nieuwenhuijzen
  • Wijkniveau :         Stedelijke herinrichting Eindhoven, Ruud Koch

Inzichten

Algemene conclusies
Kies het schaalniveau passend bij het type opgave en pas daar de participatie op aan.
Houd bij het ontwerp ook rekening met eisen uit de beheerfase (denk ver genoeg vooruit)
Ontwerpend planvormen is goede manier om bestuurders en gebruikers te verbinden of keuzemogelijkheden zichtbaar te maken.

Noties per ontwerpcasus

Ruimtelijk Perspectief Maas

  • De klimaatopgave en energietransitie zitten hier nog niet in.
  • Het werk goed om te werken vanuit redeneerlijnen en varianten om een bandbreedte in keuzen aan te bieden.

Ooyen-Wanssum

  • Organisatie beheerfase is geen onderdeel opgave projectbureau. Een overgangsconstructie is wenselijk.
  • Het opbouwen van een tijdelijke beheersituatie versterkt het gewenste eindbeeld.

Herontwerp Eindhoven

  • Neem aspecten zoals cost- of ownership, vervanging rioleringstelsel mee in een herstructureringsopgave.

Handelingsperspectieven

Creëer ruimte voor inzet van ontwerpinstrumentarium en zoek passend schaalniveau en participatieniveau.  Het inzetten van ontwerpkracht genereert draagvlak tussen bestuurders en eindgebruikers.

Lessen voor samenwerken en verbinding

Elk schaalniveau heeft zijn eigen dimensie. Praat niet met burgers over te abstracte visies. Praat niet met bestuurders over hele concrete invullingen op straatniveau.

Presentatie Mathijs Willemsen, Strootman Landschapsarchitecten
Presentatie Lodewijk van Nieuwenhuijze, H+N+S Landschapsarchitecten
Presentatie Ruud Koch & Marcel Musch, Ontwerplab Eindhoven