Achtergrond

Het nieuwe klimaat is nu!

Het klimaat verandert. Hoosbuien, droge zomers en extremere waterstanden van de rivieren; zijn de nieuwe normaal. Met consequenties voor waterveiligheid, -overlast, -beschikbaarheid én -kwaliteit.

Op de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland staat deze nieuwe werkelijkheid centraal. Er is de afgelopen jaren al hard gewerkt, maar we staan nog maar aan het begin van de transformatie naar een klimaatbestendige inrichting, beheer en gebruik van de ruimte.

Een impuls voor samenwerking en verbinding

Met de brede conferentie Klimaatadaptatie willen de aan het Deltaplan gerelateerde programma’s een impuls geven aan de samenwerking en verbinding die nodig is voor een klimaatbestendige aanpak. Tijdens de conferentie gaan we met elkaar in gesprek over de toekomstige opgaven. Maar u kunt ook pitches van succesvolle projecten bijwonen. Ideeën opdoen en nieuwe manieren van samenwerken ervaren vormen de rode draad gedurende de dag. In alle sessies gaat het om het verbinden van gebiedsopgaven, van schaalniveaus (perceel tot stroomgebied) en van mensen (bestuurlijk en maatschappelijk).

Laat u inspireren en praat mee over de realisatie van een klimaatbestendig Zuid-Nederland. Ontmoet partners uit uw gebied, leer van elkaars ervaringen en verken nieuwe vormen van samenwerking. Met o.a. Deltacommissaris Peter Glas, en diverse bestuurders uit Limburg en Brabant.

Doelgroep

De brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland is bedoeld om verbindingen te smeden: tussen overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners, tussen organisaties en tussen bestuurders en professionals. Daarom nodigen we graag alle betrokken overheden, bedrijven en maatschappelijke partners uit.

Lees ook over:
de initiatiefnemers <
Klimaatadaptatie Zuid-Nederland <