Brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

Donderdag 27 juni |  10:00 tot 17:00 uur | Evoluon, Eindhoven

Het nieuwe klimaat is nu

Het klimaat verandert. Hoosbuien, droge zomers en extremere waterstanden van de rivieren; zijn de nieuwe normaal. Met consequenties voor waterveiligheid, -overlast, -beschikbaarheid én -kwaliteit.
Op de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland stond de samenwerking van de komende jaren centraal. Er is de afgelopen jaren al hard gewerkt, maar we staan nog maar aan het begin van de transformatie naar een klimaatbestendige inrichting, beheer en gebruik van de ruimte.
Deltaprogramma Maas, Deltaplan Hoge Zandgronden, Delta Aanpak Waterkwaliteit en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Zuid-Nederland organiseerden deze conferentie.

Zuid-Nederland zinderde van energie, inspiratie, verbinding, ja zelfs Liefde op 27 juni 2019 in Eindhoven op de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Daar ontmoetten 250 bevlogen mensen elkaar met als doel de opgaven waterveiligheid, waterkwaliteit, ruimtelijke adaptatie en zoetwatervoorziening, te verbinden. Juist in de regio’s komen deze opgaven bij elkaar en is er veel winst te behalen in samen optrekken. Kinderen openden de bijeenkomst met een oproep om samen te werken aan hun en onze toekomst. Maar hoe doe je dat? Aan de hand van goede voorbeelden, gesprekken, design thinking, integraal ontwerp, nieuwe ideeën en een escape room gingen deelnemers hiermee aan de slag. Het ging over samenwerken, gedeeld eigenaarschap, samen ontwerpen, je inzetten voor wat goed is voor de ander, motiveren, stimuleren, elkaar opzoeken en goed luisteren.

In de terugblik leest u meer hierover.