Brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

Donderdag 27 juni |  10:00 tot 17:00 uur | Evoluon, Eindhoven

Het nieuwe klimaat is nu

Het klimaat verandert. Hoosbuien, droge zomers en extremere waterstanden van de rivieren; zijn de nieuwe normaal. Met consequenties voor waterveiligheid, -overlast, -beschikbaarheid én -kwaliteit.

Op de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland staat de samenwerking van de komende jaren centraal. Er is de afgelopen jaren al hard gewerkt, maar we staan nog maar aan het begin van de transformatie naar een klimaatbestendige inrichting, beheer en gebruik van de ruimte.

Laat u op deze regionale bijeenkomst inspireren en praat mee hoe de beoogde transformatie werkelijkheid kan worden. Ontmoet de partners uit uw gebied, leer van elkaars ervaringen en verken nieuwe vormen van samenwerking. Met o.a. Deltacommissaris Peter Glas, en diverse bestuurders uit Limburg en Brabant.

Deltaprogramma Maas, Deltaplan Hoge Zandgronden, Delta Aanpak Waterkwaliteit en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Zuid-Nederland nodigen u van harte uit. Wijs vooral ook anderen in uw netwerk op de brede conferentie!


In het kort

  • Wat:  Brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland
  • Wanneer:  Donderdag 27 juni, 10:00 tot 17:00 uur
  • Waar:  Evoluon, Noord Brabantlaan 1a, 5652 LA te Eindhoven
  • Voor wie:  Bestuurders, beleidsmedewerkers, projectmanagers; van gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties
  • Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden